Stocks-CTRA-Coterra EnerCoterra Energy Inc

CTRA Coterra EnerCoterra Energy Inc

24.30 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Coterra EnerCoterra Energy Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
18.28B
Phạm vi trong ngày
24.16
-
24.48
Phạm vi 52 tuần
22.22
-
29.83
Khối lượng (3 tháng)
6.24M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
8.39
Doanh thu
6.32B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
31.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
55
Cao
Ngành 
Trung bình 54 
52
Môi trường
50
Xã hội
61
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua