StocksCognizant Technology Solutions CorpCTSH

CTSH

Cognizant Technology Solutions Corp

87.20 0 (0%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
87.15
B
87.33

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó87.20
Trong Ngày85.95 - 87.22
Trong 52 Tuần66.11 - 91.93
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.68M
Lợi nhuận trong 1 năm9.38%
Beta1.1154
Vốn hóa thị trường45.8B
Hệ số P/E24.59
Doanh thu17.91B
EPS3.5467
Cổ tức (Lợi suất)0.82 (0.94%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Information Technology Services
Tổng Giám đốc Điều hành Brian J. Humphries
Nhân viên 289,500

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Cognizant Technology Solutions Corp decreased tính đến 0.78% và có tổng là 16.65B. Thu nhập ròng decreased tính đến 24.43% đến 1.39B. Tài sản ròng decreased tính đến 1.69% đến 10.84B và EPS decreased từ 3.29 đến 2.57.
CTSH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
33.77%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.63%
Biên Hoạt động
14.16%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.13%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
4.18B
4.4B
4.59B
4.74B
Lợi nhuận Gộp
1.37B
1.5B
1.58B
1.65B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
492M
669M
696M
729M
Thu nhập Ròng
316M
505M
512M
544M