Stocks-CTSH-Cognizant Technology Solutions Corp

CTSH Cognizant Technology Solutions Corp

57.79 -0.61 (-1.04%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 57.79
Trong Ngày 57.51 - 58.59
Trong 52 Tuần 51.24 - 93.35
Khối lượng trung hình (3 tháng) 4.87M
Lợi nhuận trong 1 năm -36.84%
Beta1.1948
Vốn hóa thị trường 29.43B
Hệ số P/E13.1
Doanh thu19.43B
EPS4.4121
Cổ tức (Lợi suất) 1.1 (1.90%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.705/10/202215/12/202228/02/202355.0060.0065.0070.0075.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp
Information Technology Services
Tổng Giám đốc Điều hành
Ravi Kumar Singisetti, MBA
Nhân viên
355,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của Cognizant Technology Solutions Corp decreased tính đến 0.37% và có tổng là 4.84B. Thu nhập ròng decreased tính đến 17.17% đến 521.00M. Tài sản ròng increased tính đến 2.94% đến 12.31B và EPS decreased từ 1.22 đến 1.02.
CTSH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý