Stocks-CVNA-Carvana Co

CVNA Carvana Co

7.97 -0.15 (-1.85%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó7.97
Trong Ngày 7.69 - 8.26
Trong 52 Tuần 6.51 - 295.57
Khối lượng Trung bình (3 tháng)14.56M
Lợi nhuận trong 1 năm-97.27%
Beta2.243
Vốn hóa thị trường844.41M
Hệ số P/E
Doanh thu14.52B
EPS-8.929
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/06/202226/08/202207/11/202210.0020.0030.0040.0050.0060.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Ernie Garcia, III
Nhân viên 21,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Carvana Co increased tính đến 129.37% và có tổng là 12.81B. Thu nhập ròng increased tính đến 37.91% đến -287.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -2.63 đến N/A.
CVNA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
9.43%
Biên Lợi nhuận Ròng
-2.40%
Biên Hoạt động
-7.95%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-8.68%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
3.75B
3.5B
3.88B
3.39B
Lợi nhuận Gộp
485M
261M
335M
287M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-104M
-429M
-325M
-297M
Thu nhập Ròng
-182M
-506M
-439M
-508M