StocksCVS Health CorpCVS

CVS

CVS Health Corp

106.22 0.88 (0.84%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
106.17
B
106.39

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó106.22
Trong Ngày104.92 - 106.28
Trong 52 Tuần68.04 - 107.10
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.9M
Lợi nhuận trong 1 năm40.96%
Beta0.7857
Vốn hóa thị trường140.22B
Hệ số P/E18.57
Doanh thu285.04B
EPS5.72
Cổ tức (Lợi suất)2.05 (1.93%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.703/08/202115/10/202128/12/202180.0085.0090.0095.00100.00105.00110.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Drugstore Chains
Tổng Giám đốc Điều hành Karen S. Lynch, MBA, CPA
Nhân viên 300,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của CVS Health Corp increased tính đến 4.63% và có tổng là 268.65B. Thu nhập ròng increased tính đến 8.60% đến 7.20B. Tài sản ròng increased tính đến 8.62% đến 69.70B và EPS increased từ 5.08 đến 5.46.
CVS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
17.66%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.13%
Biên Hoạt động
4.96%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.99%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
69.53B
69.1B
72.6B
73.82B
Lợi nhuận Gộp
11.93B
12.5B
13.18B
12.72B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.63B
3.62B
4.35B
3.53B
Thu nhập Ròng
984M
2.22B
2.79B
1.59B