Stocks-CYBR-CyberArk

CYBR CyberArk

147.80 -10.44 (-6.60%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó158.25
Trong Ngày 147.35 - 153.86
Trong 52 Tuần 100.26 - 179.11
Khối lượng Trung bình (3 tháng)455.65K
Lợi nhuận trong 1 năm-13.13%
Beta1.1396
Vốn hóa thị trường6.44B
Hệ số P/E2365.5
Doanh thu573.88M
EPS-3.0937
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Ehud Mokady
Nhân viên 2,140

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của CyberArk increased tính đến 8.29% và có tổng là 502.92M. Thu nhập ròng decreased tính đến 1,357.90% đến -83.95M. Tài sản ròng increased tính đến 2.72% đến 726.51M và EPS decreased từ -0.15 đến -2.12.
CYBR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
79.52%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.29%
Biên Hoạt động
-23.10%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.61%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
151.32M
127.56M
142.33M
152.67M
Lợi nhuận Gộp
125.45M
99.38M
111.46M
120.05M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-11.85M
N/A
-42.03M
-37.62M
Thu nhập Ròng
-16.89M
-37.81M
-37.63M
-32.73M