StocksDominion Energy IncD

D

Dominion Energy Inc

76.30 0.09 (0.12%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
76.23
B
76.40

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó76.30
Trong Ngày75.96 - 76.67
Trong 52 Tuần67.79 - 87.23
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.97M
Lợi nhuận trong 1 năm-4.29%
Beta0.7359
Vốn hóa Thị trường64.02B
Hệ số P/E132.34
Doanh thu15.18B
EPS-0.527
Cổ tức (Lợi suất)3.7375 (4.90%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành Robert M. Blue, MBA
Nhân viên 17,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 30/9/2020, doanh thu của Dominion Energy Inc increased tính đến 0.64% và có tổng là 3.60B. Thu nhập ròng increased tính đến 109.89% đến 112.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 9.12% đến 28.07B và EPS increased từ -1.41 đến 0.41.
D- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
62.42%
Biên Lợi nhuận Ròng
15.14%
Biên Hoạt động
30.98%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.85%
12/19
03/20
06/20
09/20
Tổng Doanh thu
4.46B
4.5B
3.58B
3.6B
Lợi nhuận Gộp
2.7B
2.73B
2.32B
2.35B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.4B
631M
1.09B
1.19B
Thu nhập Ròng
1.01B
-239M
-1.13B
112M