ETF-DBA-Invesco DB Agriculture Fund

DBA Invesco DB Agriculture Fund

19.81 -0.07 (-0.35%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó19.81
Trong Ngày 19.76 - 19.87
Trong 52 Tuần 19.27 - 22.98
Lợi nhuận trong 1 năm0.45%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/202219.5020.0020.5021.0021.5022.0022.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC