StocksDonaldson CompanyDCI

DCI

Donaldson Company

54.97 0.08 (0.15%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
54.97
B
55.12

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó54.89
Trong Ngày 54.07 - 55.07
Trong 52 Tuần 45.31 - 69.27
Khối lượng Trung bình (3 tháng)408.41K
Lợi nhuận trong 1 năm-17.09%
Beta1.0001
Vốn hóa thị trường6.79B
Hệ số P/E21.91
Doanh thu3.19B
EPS2.5079
Cổ tức (Lợi suất)0.9 (1.64%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/202248.0050.0052.0054.0056.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Industrial Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Tod E. Carpenter, MBA
Nhân viên 13,100

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/7/2021: Doanh thu của Donaldson Company increased tính đến 10.54% và có tổng là 2.85B. Thu nhập ròng increased tính đến 11.63% đến 286.90M. Tài sản ròng increased tính đến 13.28% đến 1.14B và EPS increased từ 2.00 đến 2.24.
DCI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
32.65%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.00%
Biên Hoạt động
13.36%
Lợi nhuận trên Đầu tư
16.15%
07/21
10/21
01/22
04/22
Tổng Doanh thu
773.1M
760.9M
802.5M
853.2M
Lợi nhuận Gộp
265.7M
257M
249.8M
269M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
112M
107.5M
95.7M
111M
Thu nhập Ròng
84.3M
77.1M
71.8M
83M