Stocks-DECK-Deckers Outdoor Corp

DECK Deckers Outdoor Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Deckers Outdoor Corp giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
21.7B
Phạm vi trong ngày
829.10
-
848.05
Phạm vi 52 tuần
394.97
-
901.37
Khối lượng (3 tháng)
341.96K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
30.4
Doanh thu
4.12B

Tin tức mới nhất về Deckers Outdoor Corp

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
909.78

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
71
Rất cao
Ngành 
Trung bình 54 
73
Môi trường
64
Xã hội
74
Quản trị

Mọi người cũng đã mua