Stocks-DELL-Dell Technologies Inc C

DELL Dell Technologies Inc C

43.40 -0.12 (-0.26%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó43.52
Trong Ngày 42.68 - 43.60
Trong 52 Tuần 32.82 - 61.45
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.39M
Lợi nhuận trong 1 năm-22.65%
Beta1.0798
Vốn hóa thị trường31.9B
Hệ số P/E18.26
Doanh thu104.7B
EPS2.3834
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.716/06/202230/08/202210/11/202235.0037.5040.0042.5045.0047.5050.0052.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Computer Processing Hardware
Tổng Giám đốc Điều hành Michael Saul Dell
Nhân viên 133,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của Dell Technologies Inc C increased tính đến 7.28% và có tổng là 101.20B. Thu nhập ròng increased tính đến 41.00% đến 4.94B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 4.22 đến N/A.
DELL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
22.84%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.27%
Biên Hoạt động
5.08%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.15%
01/22
04/22
07/22
10/22
Tổng Doanh thu
27.99B
26.12B
26.43B
24.72B
Lợi nhuận Gộp
5.63B
6.03B
5.68B
5.95B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.65B
1.55B
1.27B
1.76B
Thu nhập Ròng
-29M
1.07B
506M
241M