Stocks-DENN-Denny's Corp.

DENN Denny's Corp.

12.00 0.09 (0.77%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó11.91
Trong Ngày 11.82 - 12.04
Trong 52 Tuần 8.44 - 16.88
Khối lượng Trung bình (3 tháng)793.89K
Lợi nhuận trong 1 năm-22.50%
Beta1.4776
Vốn hóa thị trường681.65M
Hệ số P/E7.13
Doanh thu443.22M
EPS1.6714
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.717/08/202228/10/202211/01/20239.0010.0011.0012.0013.0014.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Restaurants
Tổng Giám đốc Điều hành Kelli Valade, MBA
Nhân viên 3,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Denny's Corp. increased tính đến 37.97% và có tổng là 398.17M. Thu nhập ròng increased tính đến 1,626.06% đến 78.07M. Tài sản ròng increased tính đến 49.97% đến -65.27M và EPS increased từ -0.08 đến 1.19.
DENN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
28.52%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.61%
Biên Hoạt động
13.32%
Lợi nhuận trên Đầu tư
24.47%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
107.64M
103.11M
115.02M
117.46M
Lợi nhuận Gộp
34.01M
30.27M
31.33M
30.51M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
16.32M
13.31M
14.71M
13.91M
Thu nhập Ròng
43.46M
21.86M
23M
17.08M