StocksDigital Ally IncDGLY

DGLY

Digital Ally Inc

1.14 0.0200 (1.79%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
1.13
B
1.14

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1.14
Trong Ngày1.10 - 1.13
Trong 52 Tuần1.06 - 3.97
Khối lượng Trung bình (3 tháng)798.94K
Lợi nhuận trong 1 năm-51.50%
Beta0.6531
Vốn hóa thị trường34.3M
Hệ số P/E2.93
Doanh thu11.39M
EPS0.3885
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.703/05/202114/07/202123/09/20211.20001.40001.60001.80002.00002.2000
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Telecommunications Equipment
Tổng Giám đốc Điều hành Stanton E. Ross
Nhân viên 86

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Digital Ally Inc increased tính đến 0.70% và có tổng là 10.51M. Thu nhập ròng increased tính đến 73.76% đến -2.63M. Tài sản ròng increased tính đến 327.25% đến 14.36M và EPS increased từ -0.87 đến -0.12.
DGLY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
39.32%
Biên Lợi nhuận Ròng
-83.84%
Biên Hoạt động
-79.71%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-1,230.23%
09/20
12/20
03/21
06/21
Tổng Doanh thu
3.59M
2.77M
2.54M
2.49M
Lợi nhuận Gộp
1.22M
1.18M
811.88K
1.26M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-1.84M
-1.75M
-2.87M
-2.62M
Thu nhập Ròng
527.44K
-321.32K
21.72M
-5.38M