Stocks-DGX-Quest Diagnostics Inc

DGX Quest Diagnostics Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Quest Diagnostics Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
14.25B
Phạm vi trong ngày
125.67
-
127.26
Phạm vi 52 tuần
119.09
-
148.67
Khối lượng (3 tháng)
1.01M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
16.93
Doanh thu
9.25B

Tin tức mới nhất về Quest Diagnostics Inc

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Nắm giữ
Mục tiêu giá
145.75

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
52
Trung bình
Ngành 
Trung bình 48 
52
Môi trường
54
Xã hội
51
Quản trị

Mọi người cũng đã mua