StocksSartorius Stedim Biotech SADIM.PA

DIM.PA

Sartorius Stedim Biotech SA

311.53 -4.27 (-1.35%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường mở
Giao dịch
S
311.53
B
312.77

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó315.80
Trong Ngày 307.74 - 315.73
Trong 52 Tuần 268.26 - 543.11
Khối lượng Trung bình (3 tháng)39.5K
Lợi nhuận trong 1 năm-28.66%
Beta0.197
Vốn hóa thị trường29.22B
Hệ số P/E45.61
Doanh thu3.26B
EPS6.952
Cổ tức (Lợi suất)1.26 (0.40%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.725/04/202206/07/202214/09/2022300.00325.00350.00375.00400.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Joachim Kreuzburg, PhD
Nhân viên 10,409

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Sartorius Stedim Biotech SA increased tính đến 51.15% và có tổng là 2.89B. Thu nhập ròng increased tính đến 90.78% đến 687.80M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 3.88 đến N/A.
DIM.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
52.70%
Biên Lợi nhuận Ròng
16.06%
Biên Hoạt động
27.95%
Lợi nhuận trên Đầu tư
18.08%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
757M
778.2M
862.5M
861.8M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
454.5M
445.9M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
270.6M
270.6M
Thu nhập Ròng
187.4M
280.3M
270.4M
214.7M