StocksWalt DisneyDIS

DIS

Walt Disney

102.42 -0.72 (-0.70%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
102.26
B
102.53

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó102.42
Trong Ngày 99.96 - 104.51
Trong 52 Tuần 99.37 - 187.38
Khối lượng Trung bình (3 tháng)12.55M
Lợi nhuận trong 1 năm-40.25%
Beta1.0156
Vốn hóa thị trường187.78B
Hệ số P/E71.11
Doanh thu77.62B
EPS1.4504
Cổ tức (Lợi suất)1.76 (1.72%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Cable Or Satellite TV
Tổng Giám đốc Điều hành Robert A. Chapek, MBA
Nhân viên 190,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Walt Disney decreased tính đến 7.11% và có tổng là 20.25B. Thu nhập ròng decreased tính đến 50.25% đến 597.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 104.01B và EPS decreased từ N/A đến 0.26.
DIS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
28.26%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.24%
Biên Hoạt động
8.88%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.32%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
17.03B
18.53B
21.8B
20.25B
Lợi nhuận Gộp
4.55B
1.03B
6B
6.42B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.39B
599M
N/A
2.65B
Thu nhập Ròng
1.13B
256M
1.2B
597M