Stocks-DKS-Dicks Sporting Goods Inc

DKS Dicks Sporting Goods Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Dicks Sporting Goods Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
13.26B
Phạm vi trong ngày
159.83
-
163.10
Phạm vi 52 tuần
100.76
-
163.10
Khối lượng (3 tháng)
1.32M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
14.48
Doanh thu
12.7B

Tin tức mới nhất về Dicks Sporting Goods Inc

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
150.53

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
55
Cao
Ngành 
Trung bình 50 
59
Môi trường
55
Xã hội
52
Quản trị

Mọi người cũng đã mua