Stocks-DNOW-NOW Inc

DNOW NOW Inc

9.70 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

NOW Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
1.03B
Phạm vi trong ngày
9.60
-
9.74
Phạm vi 52 tuần
8.79
-
14.83
Khối lượng (3 tháng)
888.41K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
8.24
Doanh thu
2.31B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
52
Trung bình
Ngành 
Trung bình 52 
51
Môi trường
59
Xã hội
44
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua