StocksDover CorpDOV

DOV

Dover Corp

122.41 1.09 (0.90%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
122.21
B
122.60

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó122.41
Trong Ngày 120.18 - 122.91
Trong 52 Tuần 117.04 - 183.80
Khối lượng Trung bình (3 tháng)994.62K
Lợi nhuận trong 1 năm-18.73%
Beta1.1068
Vốn hóa thị trường17.76B
Hệ số P/E16.03
Doanh thu8.09B
EPS7.6864
Cổ tức (Lợi suất)2 (1.63%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/01/202231/03/202213/06/2022120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Industrial Machinery
Tổng Giám đốc Điều hành Richard Joseph Tobin, MBA
Nhân viên 25,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Dover Corp increased tính đến 18.30% và có tổng là 7.91B. Thu nhập ròng increased tính đến 64.43% đến 1.12B. Tài sản ròng increased tính đến 23.74% đến 4.19B và EPS increased từ 4.70 đến 7.74.
DOV- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
37.09%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.67%
Biên Hoạt động
16.13%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.42%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
2.03B
2.02B
1.99B
2.05B
Lợi nhuận Gộp
777.01M
756.77M
721.49M
743.4M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
353.57M
346.82M
282.8M
N/A
Thu nhập Ròng
264.51M
263.76M
362.79M
226.15M