StocksDiploma PLCDPLM.L

DPLM.L

Diploma PLC

2414.37 1.99 (0.08%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
2414.37
B
2425.63

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó2414.37
Trong Ngày 2350.47 - 2428.35
Trong 52 Tuần 2086.12 - 3500.85
Khối lượng Trung bình (3 tháng)176.45K
Lợi nhuận trong 1 năm-20.40%
Beta0.1308
Vốn hóa thị trường3B
Hệ số P/E40.68
Doanh thu870.7M
EPS0.592
Cổ tức (Lợi suất)0.451 (1.87%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/04/202228/06/202205/09/20222200.002400.002600.002800.003000.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Wholesale Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Jonathan David Thomson
Nhân viên 2,498

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2021: Doanh thu của Diploma PLC increased tính đến 46.25% và có tổng là 787.40M. Thu nhập ròng increased tính đến 39.96% đến 69.70M. Tài sản ròng increased tính đến 1.94% đến 541.00M và EPS increased từ 0.43 đến 0.56.
DPLM.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
36.57%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.20%
Biên Hoạt động
14.39%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.34%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
485.1M
544.7M
538.4M
787.4M
Lợi nhuận Gộp
172.9M
197M
194.4M
288.4M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
73.5M
84.1M
69.8M
104.3M
Thu nhập Ròng
54.4M
62.4M
49.8M
69.7M