StocksDomino's Pizza IncDPZ

DPZ

Domino's Pizza Inc

311.31 -9.87 (-3.07%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
311.31
B
312.51

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó321.18
Trong Ngày 310.80 - 321.52
Trong 52 Tuần 310.80 - 566.82
Khối lượng Trung bình (3 tháng)640.63K
Lợi nhuận trong 1 năm-35.57%
Beta0.4953
Vốn hóa thị trường11.53B
Hệ số P/E25.07
Doanh thu4.42B
EPS12.8089
Cổ tức (Lợi suất)2.73 (0.88%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Restaurants
Tổng Giám đốc Điều hành Russell J. Weiner, MBA
Nhân viên 13,500

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Domino's Pizza Inc increased tính đến 5.83% và có tổng là 4.36B. Thu nhập ròng increased tính đến 3.90% đến 510.47M. Tài sản ròng decreased tính đến 27.55% đến -4.21B và EPS increased từ 12.39 đến 13.54.
DPZ- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
37.27%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.05%
Biên Hoạt động
16.91%
Lợi nhuận trên Đầu tư
59.59%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
997.99M
1.34B
1.01B
1.07B
Lợi nhuận Gộp
276.62M
506.2M
368.62M
386.27M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
180.32M
223.38M
164.74M
178.37M
Thu nhập Ròng
120.4M
155.69M
90.96M
102.49M