StocksDeutsche Telekom AGDTE.DE

DTE.DE

Deutsche Telekom AG

16.69 0.48 (2.96%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
16.67
B
16.70
Hàng đầu