Stocks-DUOL-Duolingo

DUOL Duolingo

159.49 -1.15 (-0.72%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
1D
The chart contains indicative bid data that is not for trade use.