StocksDevon Energy CorpDVN

DVN

Devon Energy Corp

53.77 -0.97 (-1.77%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
53.64
B
53.77

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó53.77
Trong Ngày 53.43 - 56.43
Trong 52 Tuần 24.03 - 79.31
Khối lượng Trung bình (3 tháng)11.94M
Lợi nhuận trong 1 năm88.95%
Beta1.6364
Vốn hóa thị trường35.49B
Hệ số P/E10.14
Doanh thu16.01B
EPS5.3004
Cổ tức (Lợi suất)2.49 (4.63%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/01/202224/03/202206/06/202245.0050.0055.0060.0065.0070.0075.0080.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Oil And Gas Production
Tổng Giám đốc Điều hành Richard E. Muncrief
Nhân viên 1,600

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Devon Energy Corp increased tính đến 13.83% và có tổng là 4.84B. Thu nhập ròng decreased tính đến 35.25% đến 979.00M. Tài sản ròng increased tính đến 0.38% đến 9.44B và EPS decreased từ 2.23 đến 1.48.
DVN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
42.51%
Biên Lợi nhuận Ròng
-3.79%
Biên Hoạt động
40.15%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-1.55%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
3.12B
3.8B
4.25B
4.84B
Lợi nhuận Gộp
1.1B
1.5B
1.8B
2.41B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
1.41B
1.7B
2.31B
Thu nhập Ròng
258M
844M
1.51B
979M