StocksEni SpAE

E

Eni SpA

29.27 -0.02 (-0.06%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
29.27
B
29.38

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó29.29
Trong Ngày29.10 - 29.29
Trong 52 Tuần18.55 - 30.58
Khối lượng Trung bình (3 tháng)374.53K
Lợi nhuận trong 1 năm51.61%
Beta1.13
Vốn hóa thị trường52.32B
Hệ số P/E27.78
Doanh thu73.39B
EPS1.0544
Cổ tức (Lợi suất)1.1107 (3.80%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Integrated Oil
Tổng Giám đốc Điều hành Claudio Descalzi
Nhân viên 31,495

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Eni SpA decreased tính đến 35.89% và có tổng là 50.14B. Thu nhập ròng decreased tính đến 5,769.53% đến -9.84B. Tài sản ròng decreased tính đến 14.68% đến 45.87B và EPS decreased từ 0.09 đến -5.51.
E- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
11.36%
Biên Lợi nhuận Ròng
-2.23%
Biên Hoạt động
13.30%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.46%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
13.87B
17.46B
19.64B
22.42B
Lợi nhuận Gộp
575.83M
1.94B
2.63B
3.19B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
940.64M
2.31B
3.05B
3.47B
Thu nhập Ròng
-861.95M
1.04B
303.82M
1.42B