Stocks-EDEN.PA-Edenred SA

EDEN.PA Edenred SA

52.58 0.38 (0.73%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó52.58
Trong Ngày 52.10 - 52.58
Trong 52 Tuần 36.38 - 54.48
Khối lượng Trung bình (3 tháng)462.45K
Lợi nhuận trong 1 năm33.98%
Beta0.2273
Vốn hóa thị trường13.06B
Hệ số P/E37.34
Doanh thu1.74B
EPS1.407
Cổ tức (Lợi suất)0.9 (1.71%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.728/06/202208/09/202221/11/202245.0047.5050.0052.5055.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Regional Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Bertrand Dumazy, MBA
Nhân viên 9,161

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Edenred SA increased tính đến 11.24% và có tổng là 1.58B. Thu nhập ròng increased tính đến 28.95% đến 343.00M. Tài sản ròng increased tính đến 23.37% đến -869.00M và EPS increased từ 0.97 đến 1.19.
EDEN.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
52.88%
Biên Lợi nhuận Ròng
18.95%
Biên Hoạt động
31.59%
Lợi nhuận trên Đầu tư
38.15%
06/10
03/11
06/11
09/12
Tổng Doanh thu
214M
0
0
302M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
0
Thu nhập Ròng
N/A
0
0
N/A