Stocks-EHTH-eHealth Inc

EHTH eHealth Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

eHealth Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
196.28M
Phạm vi trong ngày
6.38
-
6.88
Phạm vi 52 tuần
4.80
-
10.53
Khối lượng (3 tháng)
311.9K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-2.02
Doanh thu
401.53M
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Nắm giữ
Mục tiêu giá
7.50

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
55
Cao
Ngành 
Trung bình 56 
43
Môi trường
56
Xã hội
61
Quản trị

Mọi người cũng đã mua