StocksEdison InternationalEIX

EIX

Edison International

62.98 -0.40 (-0.63%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
62.91
B
63.09

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó62.98
Trong Ngày62.73 - 63.51
Trong 52 Tuần53.95 - 68.54
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.24M
Lợi nhuận trong 1 năm5.97%
Beta0.8857
Vốn hóa thị trường23.93B
Hệ số P/E31.35
Doanh thu14.73B
EPS2.0089
Cổ tức (Lợi suất)2.6875 (4.27%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành Pedro J. Pizarro, PhD
Nhân viên 13,351

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Edison International increased tính đến 9.97% và có tổng là 13.58B. Thu nhập ròng decreased tính đến 38.01% đến 871.00M. Tài sản ròng increased tính đến 2.92% đến 15.95B và EPS decreased từ 3.77 đến 1.98.
EIX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
23.95%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.20%
Biên Hoạt động
18.59%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.70%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
3.16B
2.96B
3.32B
5.3B
Lợi nhuận Gộp
801M
583M
754M
1.39B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
607M
404M
583M
1.22B
Thu nhập Ròng
552M
290M
361M
-297M