StocksEndesaELE.MC

ELE.MC

Endesa

15.73 -0.63 (-3.84%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
15.70
B
15.76

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó15.73
Trong Ngày 15.67 - 16.16
Trong 52 Tuần 15.67 - 21.04
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.01M
Lợi nhuận trong 1 năm-12.19%
Beta0.2522
Vốn hóa thị trường17.28B
Hệ số P/E11.37
Doanh thu26.54B
EPS1.4349
Cổ tức (Lợi suất)1.1641 (7.40%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/04/202201/07/202212/09/202216.0017.0018.0019.0020.0021.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành José Damián Bogas Gálvez
Nhân viên 9,258

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Endesa increased tính đến 23.33% và có tổng là 20.53B. Thu nhập ròng increased tính đến 4.07% đến 1.46B. Tài sản ròng decreased tính đến 22.33% đến 5.80B và EPS increased từ 1.32 đến 1.36.
ELE.MC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
20.60%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.19%
Biên Hoạt động
16.20%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.40%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
4.85B
6.99B
7.51B
7.19B
Lợi nhuận Gộp
-2.32B
5.19B
913M
1.68B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-2.54B
N/A
611M
1.39B
Thu nhập Ròng
628M
-8M
363M
589M