Stocks-ELS-Equity LifeStyle Properties Inc

ELS Equity LifeStyle Properties Inc

66.81 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Equity LifeStyle Properties Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
12.45B
Phạm vi trong ngày
66.22
-
66.87
Phạm vi 52 tuần
61.15
-
73.72
Khối lượng (3 tháng)
1.08M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
39.68
Doanh thu
1.5B

Tin tức mới nhất về Equity LifeStyle Properties Inc

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
68.67

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
61
Rất cao
Ngành 
Trung bình 51 
60
Môi trường
61
Xã hội
61
Quản trị

Mọi người cũng đã mua