Stocks-EMR-Emerson Electric Co

EMR Emerson Electric Co

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Emerson Electric Co giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
59B
Phạm vi trong ngày
101.89
-
103.16
Phạm vi 52 tuần
76.70
-
105.53
Khối lượng (3 tháng)
2.83M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
143.09
Doanh thu
15.91B

Tin tức mới nhất về Emerson Electric Co

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
115.27

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
45
Thấp
Ngành 
Trung bình 53 
51
Môi trường
57
Xã hội
36
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua