Stocks-ENGI.PA-Engie SA

ENGI.PA Engie SA

14.092 0 (0%)
Giao dịch

Engie SA giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
34.13B
Phạm vi trong ngày
13.979
-
14.243
Phạm vi 52 tuần
13.100
-
16.609
Khối lượng (3 tháng)
3.17M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-6.05
Doanh thu
97.73B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

22
T2
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
17.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
54
Trung bình
Ngành 
Trung bình 55 
59
Môi trường
61
Xã hội
46
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua