StocksEngie SAENGI.PA

ENGI.PA

Engie SA

12.28 0.20 (1.62%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
12.26
B
12.30

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó12.28
Trong Ngày 12.13 - 12.39
Trong 52 Tuần 9.77 - 14.59
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.58M
Lợi nhuận trong 1 năm4.97%
Beta0.2167
Vốn hóa thị trường29.81B
Hệ số P/E4.71
Doanh thu69.77B
EPS2.6149
Cổ tức (Lợi suất)0.85 (6.92%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.726/04/202207/07/202215/09/202210.5011.0011.5012.0012.5013.0013.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành Catherine MacGregor
Nhân viên 171,474

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Engie SA increased tính đến 3.79% và có tổng là 57.87B. Thu nhập ròng increased tính đến 422.98% đến 3.49B. Tài sản ròng increased tính đến 40.28% đến 42.00B và EPS decreased từ -0.71 đến N/A.
ENGI.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
17.32%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.01%
Biên Hoạt động
15.42%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.00%
09/10
12/10
06/11
Tổng Doanh thu
17.75B
0
0
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
N/A
0
0