Stocks-EPC-Edgewell Personal Care

EPC Edgewell Personal Care

39.45 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Edgewell Personal Care giá

0% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
1.97B
Phạm vi trong ngày
38.74
-
39.34
Phạm vi 52 tuần
32.77
-
45.67
Khối lượng (3 tháng)
397.1K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
19.25
Doanh thu
2.27B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
46.33

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
44
Thấp
Ngành 
Trung bình 59 
54
Môi trường
42
Xã hội
36
Quản trị

Mọi người cũng đã mua