StocksEquinix IncEQIX

EQIX

Equinix Inc

668.92 1.77 (0.26%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
668.92
B
670.89

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó667.16
Trong Ngày 659.28 - 672.36
Trong 52 Tuần 605.99 - 883.80
Khối lượng Trung bình (3 tháng)522.08K
Lợi nhuận trong 1 năm-18.25%
Beta0.8269
Vốn hóa thị trường60.73B
Hệ số P/E123.16
Doanh thu6.78B
EPS5.4168
Cổ tức (Lợi suất)11.94 (1.79%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.726/01/202205/04/202216/06/2022625.00650.00675.00700.00725.00750.00775.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành Charles J. Meyers
Nhân viên 10,944

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Equinix Inc increased tính đến 10.60% và có tổng là 6.64B. Thu nhập ròng increased tính đến 35.03% đến 499.73M. Tài sản ròng increased tính đến 2.33% đến 10.88B và EPS increased từ 4.18 đến 5.53.
EQIX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
66.38%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.07%
Biên Hoạt động
16.30%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.86%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
1.66B
1.68B
1.71B
1.73B
Lợi nhuận Gộp
N/A
789.53M
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
266.71M
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
31.43M
152.03M
123.14M
147.69M