Stocks-EQT-EQT Corp

EQT EQT Corp

34.33 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

EQT Corp giá

-1.15% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
14.12B
Phạm vi trong ngày
34.15
-
34.76
Phạm vi 52 tuần
28.06
-
45.15
Khối lượng (3 tháng)
5.27M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
4.65
Doanh thu
6.27B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

13
T2
Báo Cáo Thu Nhập
Q1 2024
Sau khi thị trường đóng cửa
16
T2
Không hưởng cổ tức
Nắm giữ trước 00:00 để ước tính. $0.16 cổ tức
1
T3
Chi Trả Cổ Tức
Chi trả ước tính: $0.16 mỗi cổ phiếu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
45.14

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
56
Cao
Ngành 
Trung bình 53 
61
Môi trường
55
Xã hội
53
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua