ETF-ERX-Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

57.21 0.17 (0.31%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 57.04
Trong Ngày 56.75 - 58.01
Trong 52 Tuần 38.88 - 80.19
Lợi nhuận trong 1 năm 0.36%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.719/10/202229/12/202213/03/202350.0055.0060.0065.0070.0075.0080.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC