StocksEversource EnergyES

ES

Eversource Energy

87.15 2.68 (3.17%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
87.04
B
87.23

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó87.15
Trong Ngày 84.43 - 87.37
Trong 52 Tuần 76.95 - 94.53
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.48M
Lợi nhuận trong 1 năm9.27%
Beta0.7057
Vốn hóa thị trường28.75B
Hệ số P/E22.16
Doanh thu10.51B
EPS3.7612
Cổ tức (Lợi suất)2.48 (2.85%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/01/202231/03/202213/06/202280.0082.5085.0087.5090.0092.5095.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành Joseph R. Nolan, Jr., MBA
Nhân viên 9,227

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Eversource Energy increased tính đến 10.77% và có tổng là 9.86B. Thu nhập ròng increased tính đến 1.27% đến 1.23B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 3.55 đến 3.54.
ES- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
27.71%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.31%
Biên Hoạt động
19.71%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.96%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
2.12B
2.46B
2.48B
3.47B
Lợi nhuận Gộp
652.09M
697.21M
678.98M
883.42M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
451.61M
483.33M
472.82M
663.06M
Thu nhập Ròng
266.4M
285.05M
308.58M
445.33M