StocksEssentra PLCESNT.L

ESNT.L

Essentra PLC

239.28 -8.00 (-3.24%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
239.28
B
240.22

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó247.28
Trong Ngày 238.78 - 245.28
Trong 52 Tuần 222.30 - 364.17
Khối lượng Trung bình (3 tháng)358.6K
Lợi nhuận trong 1 năm-18.12%
Beta0.1307
Vốn hóa thị trường746.59M
Hệ số P/E27.74
Doanh thu959.7M
EPS0.0894
Cổ tức (Lợi suất)0.06 (2.51%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/02/202204/05/202214/07/2022250.00275.00300.00325.00350.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Industrial Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Paul Forman
Nhân viên 8,327

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Essentra PLC increased tính đến 7.05% và có tổng là 959.70M. Thu nhập ròng increased tính đến 349.21% đến 28.30M. Tài sản ròng decreased tính đến 0.35% đến 628.90M và EPS increased từ 0.02 đến 0.09.
ESNT.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
6.16%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.83%
Biên Hoạt động
5.18%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.05%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
1.03B
974.1M
896.5M
959.7M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
172.3M
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
47.2M
80M
45.8M
49.7M
Thu nhập Ròng
28.1M
41.2M
6.3M
28.3M