Stocks-ESSITYB.ST-Essity AB ser. B

ESSITYB.ST Essity AB ser. B

266.30 1.40 (0.53%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó266.30
Trong Ngày 261.11 - 266.10
Trong 52 Tuần 211.61 - 296.23
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.36M
Lợi nhuận trong 1 năm-8.23%
Beta0.4998
Vốn hóa thị trường186.54B
Hệ số P/E34.93
Doanh thu146.57B
EPS7.6031
Cổ tức (Lợi suất)5.75 (2.16%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.723/06/202206/09/202216/11/2022220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Household Or Personal Care
Tổng Giám đốc Điều hành Carl Magnus Groth, MBA
Nhân viên 46,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Essity AB ser. B increased tính đến 0.09% và có tổng là 121.87B. Thu nhập ròng decreased tính đến 16.49% đến 9.81B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 14.56 đến N/A.
ESSITYB.ST- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
22.96%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.34%
Biên Hoạt động
7.54%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.26%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
34.23B
34.3B
37.93B
40.11B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
2.22B
521M
1.67B
1.62B