Stocks-ETSY-Etsy Inc

ETSY Etsy Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Etsy Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
9.35B
Phạm vi trong ngày
73.46
-
78.65
Phạm vi 52 tuần
58.11
-
142.87
Khối lượng (3 tháng)
4.28M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
32.71
Doanh thu
2.71B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

21
T2
Báo Cáo Thu Nhập
Q1 2024
Sau khi thị trường đóng cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
87.91

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
65
Rất cao
Ngành 
Trung bình 53 
61
Môi trường
57
Xã hội
77
Quản trị