StocksEtsy IncETSY

ETSY

Etsy Inc

96.47 -1.02 (-1.05%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
96.21
B
96.55

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó96.47
Trong Ngày 94.23 - 97.46
Trong 52 Tuần 67.03 - 307.75
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.47M
Lợi nhuận trong 1 năm-56.78%
Beta1.3683
Vốn hóa thị trường12.21B
Hệ số P/E34.01
Doanh thu2.41B
EPS2.8367
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/04/202227/06/202206/09/202280.00100.00120.00140.00160.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Internet Retail
Tổng Giám đốc Điều hành Joshua G. Silverman, MBA
Nhân viên 2,402

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Etsy Inc increased tính đến 34.97% và có tổng là 2.33B. Thu nhập ròng increased tính đến 41.31% đến 493.51M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 2.69 đến N/A.
ETSY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
70.71%
Biên Lợi nhuận Ròng
16.90%
Biên Hoạt động
17.04%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.12%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
532.43M
717.14M
579.27M
585.14M
Lợi nhuận Gộp
378.77M
508.17M
406.27M
413.71M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
83.74M
142.25M
84.32M
72.56M
Thu nhập Ròng
89.93M
161.56M
86.11M
73.12M