Stocks-EVD.DE-CTS Eventim

EVD.DE CTS Eventim

65.55 -0.70 (-1.06%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó66.25
Trong Ngày 65.45 - 66.25
Trong 52 Tuần 40.28 - 69.34
Khối lượng Trung bình (3 tháng)108.69K
Lợi nhuận trong 1 năm3.13%
Beta-0.0581
Vốn hóa thị trường6.39B
Hệ số P/E34.52
Doanh thu1.66B
EPS1.9291
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/08/202204/11/202218/01/202345.0050.0055.0060.0065.0070.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Movies Or Entertainment
Tổng Giám đốc Điều hành Klaus-Peter Schulenberg
Nhân viên 2,813

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của CTS Eventim increased tính đến 58.78% và có tổng là 407.80M. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -0.86 đến N/A.
EVD.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
21.12%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.84%
Biên Hoạt động
8.93%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.54%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
227.83M
139.2M
595.1M
694M
Lợi nhuận Gộp
58.32M
N/A
108.84M
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
10.76M
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
59.97M
N/A
71.22M
N/A