Stocks-EVRG-Evergy Inc

EVRG Evergy Inc

61.64 -1.60 (-2.53%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó61.64
Trong Ngày 60.26 - 62.82
Trong 52 Tuần 53.98 - 73.03
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.13M
Lợi nhuận trong 1 năm-5.27%
Beta0.8456
Vốn hóa thị trường14.15B
Hệ số P/E17.78
Doanh thu5.7B
EPS3.4661
Cổ tức (Lợi suất)2.33 (3.78%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/08/202202/11/202217/01/202357.5060.0062.5065.0067.5070.0072.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành David A. Campbell
Nhân viên 4,930

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Evergy Inc increased tính đến 13.70% và có tổng là 5.59B. Thu nhập ròng increased tính đến 41.57% đến 891.90M. Tài sản ròng increased tính đến 6.00% đến 9.24B và EPS increased từ 2.72 đến 3.83.
EVRG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
29.99%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.47%
Biên Hoạt động
23.07%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.80%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.12B
1.22B
1.45B
1.91B
Lợi nhuận Gộp
233.9M
355M
435.8M
685.1M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
142.4M
253.1M
335.5M
584.4M
Thu nhập Ròng
56.5M
125.6M
197.6M
431.2M