ETF-EWJ-Ishares MSCI JAPAN ETF

EWJ Ishares MSCI JAPAN ETF

55.93 -0.25 (-0.44%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó55.93
Trong Ngày 55.28 - 56.05
Trong 52 Tuần 47.56 - 68.94
Lợi nhuận trong 1 năm-17.11%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC