ETF-EWN-iShares MSCI Netherlands ETF

EWN iShares MSCI Netherlands ETF

39.25 -0.29 (-0.73%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 39.54
Trong Ngày 38.75 - 39.46
Trong 52 Tuần 28.56 - 45.54
Lợi nhuận trong 1 năm 15.86%
Tỷ Lệ Chi Phí <0.01%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Lợi Nhuận Trung Bình Hàng Năm
Biểu đồ này hiển thị lợi nhuận hàng năm của [tên tài sản], được cập nhật hàng tháng.
1 Năm
3 Năm
5 Năm
% Lợi Nhuận Giá
21.73%
6.30%
7.31%