ETFiShares MSCI Taiwan ETFEWT

EWT

iShares MSCI Taiwan ETF

43.03 -0.35 (-0.81%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
43.02
B
43.17

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó43.03
Trong Ngày 42.96 - 43.51
Trong 52 Tuần 42.96 - 68.33
Lợi nhuận trong 1 năm-28.56%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/04/202205/07/202213/09/202245.0050.0055.0060.0065.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC