StocksExelon CorpEXC

EXC

Exelon Corp

55.69 -0.54 (-0.96%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
55.69
B
55.82

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó56.24
Trong Ngày55.27 - 56.02
Trong 52 Tuần38.33 - 57.96
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.67M
Lợi nhuận trong 1 năm30.13%
Beta1.0519
Vốn hóa thị trường55.02B
Hệ số P/E32.9
Doanh thu38.76B
EPS1.7094
Cổ tức (Lợi suất)1.53 (2.75%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.704/08/202118/10/202129/12/202147.5050.0052.5055.0057.5060.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành Chris Crane
Nhân viên 32,340

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Exelon Corp decreased tính đến 2.80% và có tổng là 33.47B. Thu nhập ròng decreased tính đến 35.47% đến 1.95B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 34.87B và EPS decreased từ 3.01 đến 2.01.
EXC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
19.83%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.87%
Biên Hoạt động
15.31%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.12%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
8.13B
9.89B
7.92B
8.91B
Lợi nhuận Gộp
1.21B
246M
786M
2.26B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
795M
-192M
354M
1.79B
Thu nhập Ròng
436M
-264M
476M
1.23B