Stocks-EXPD-Expeditors International of Washington

EXPD Expeditors International of Washington

127.36 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

Expeditors International of Washington giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
18.52B
Phạm vi trong ngày
125.26
-
127.13
Phạm vi 52 tuần
102.70
-
130.92
Khối lượng (3 tháng)
1.26M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
24.06
Doanh thu
10.46B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

20
T2
Báo Cáo Thu Nhập
Q1 2024
Trước khi thị trường mở cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu kém khả quan
Mục tiêu giá
106.50

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
64
Rất cao
Ngành 
Trung bình 57 
52
Môi trường
50
Xã hội
80
Quản trị

Mọi người cũng đã mua