StocksFord Motor CoF

F

Ford Motor Co

25.19 0.17 (0.68%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
25.15
B
25.23

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó25.19
Trong Ngày24.29 - 25.26
Trong 52 Tuần9.96 - 25.84
Khối lượng Trung bình (3 tháng)105.19M
Lợi nhuận trong 1 năm156.45%
Beta1.0867
Vốn hóa thị trường100.67B
Hệ số P/E34.75
Doanh thu134.62B
EPS0.7248
Cổ tức (Lợi suất)0.6 (2.38%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.703/08/202115/10/202128/12/202115.0017.5020.0022.5025.0027.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Motor Vehicles
Tổng Giám đốc Điều hành James D. Farley, Jr., MBA
Nhân viên 186,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Ford Motor Co decreased tính đến 18.45% và có tổng là 127.14B. Thu nhập ròng decreased tính đến 1,619.05% đến -1.28B. Tài sản ròng decreased tính đến 7.28% đến 30.81B và EPS decreased từ 0.01 đến -0.32.
F- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
9.88%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.56%
Biên Hoạt động
0.82%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.85%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
35.95B
36.23B
26.75B
35.68B
Lợi nhuận Gộp
704M
5.13B
3.11B
4.36B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-2.83B
2.29B
234M
1.41B
Thu nhập Ròng
-2.79B
3.26B
553M
1.82B