Stocks-FBK.MI-FinecoBank

FBK.MI FinecoBank

15.23 -0.45 (-2.87%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó15.68
Trong Ngày 15.20 - 15.64
Trong 52 Tuần 10.16 - 16.34
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.32M
Lợi nhuận trong 1 năm-3.79%
Beta0.2923
Vốn hóa thị trường9.59B
Hệ số P/E24.8
Doanh thu1.31B
EPS0.6336
Cổ tức (Lợi suất)0.39 (2.56%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.723/06/202206/09/202217/11/202211.0012.0013.0014.0015.0016.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Major Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Alessandro Foti
Nhân viên 1,305

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của FinecoBank decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 17.66% đến 380.71M. Tài sản ròng increased tính đến 2.35% đến 1.73B và EPS decreased từ 0.53 đến N/A.
FBK.MI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
28.22%
Biên Hoạt động
42.07%
Lợi nhuận trên Đầu tư
19.33%
09/17
09/17
09/17
03/19
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
N/A
N/A
N/A
62.27M